‟Texniki və texnoloji fənlər” fənn birləşməsi

Fənn birləşmə komissiyasında 13 müəllim fəaliyyət göstərir. Sevda Hacıyeva sədrlik edir.

Categories

Course , Study

“Texniki və texnoloji fənlər” fənn birləşmə komissiyası 2004-cü ildən fəaliyyət göstərir. 2017-ci ilin sentyabr ayından fənn birləşmə komissiyasına Sevda Hacıyeva sədrlik edir.

Fənn birləşmə komissiyasında 13 müəllim fəaliyyət göstərir:

 1. Hacıyeva Sevda Ələkbər qızı. (Fənn birləşməsinin sədri.)
 2. Xəmmədova Arzu Hüseyn qızı. (Tədris hissə müdiri.)
 3. Rəhimova Arzu Feyzi qızı.
 4. Babayev Eldar Alı oğlu.
 5. Abdullayev Nizami Astan oğlu. (Təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini)
 6. Heydərova Xuraman Süleyman qızı.
 7. Rzayeva Tamella İbad qızı. (Magistr.)
 8. Cavadova Arzu İlham qızı.
 9. İbrahimova Elnarə Nüsrəddin qızı. (Magistr)
 10. Hacıyeva Rəna İsrail qızı.
 11. Rüstəmova İradə İbrahim qızı.
 12. Muradova Səidə İbrahim qızı.
 13. Xudiyeva Əfsanə Xəlil qızı.

“Texniki və texnoloji fənlər” fənn birləşmə komissiyasında 16 fənn tədris olunur:

 1. Rele mühafizəsi və elektrik təchizatı qurğularının avtomatikası.
 2. İkinci kommutasiya aparatları və idarəetmə sxemləri.
 3. Elektrik təchizatının əsasları.
 4. İstilik elektrik stansiyaların elektrik avadanlıqları
 5. Elektrik intiqalları.
 6. Elektrotexnika və elektronika.
 7. Avtomobil nəqliyyatında həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi.
 8. Elektrik təchizatı qurğularının avadanlıqlarının quraşdırılması, istismarı, təmiri və sazlanması.
 9. Texniki mexanika.
 10. Elektrik təchizatı şəbəkələrinin quruluşu və onlara texniki xidmət.
 11. Elektrik təchizatı avadanlıqlarının təmiri və istismarı üçün elektrik aparatları.
 12. Konstruksiya materiallarının texnologiyası.
 13. Müəssisənin metroloji təminatı.
 14. Elektrik ölçmələri.
 15. Rəsmxətt
 16. Texniki rəsmxətt.