foto qeydiyyat, qiymətləndirmə və monitorinq şöbəsinin müdiri - binnətova rəna