“İctimai elmlər və tarix” fənn birləşmə komissiyası

"İctimai elmlər və tarix" fənn birləşmə komissiyasına Gəncəliyeva Raifə Cəmaləddin qızı sədrilik edir

“Ana dili və ədəbiyyat” fənn birləşmə komissiyası

Fənn birləşmə komissiyasının 8 nəfər üzvü var. Komissiya sədr: Mustafayeva Günel

Mühasibat uçotu fənn birləşmə komissiyası

Sədr: İradə Əliyeva. Komissiyada 14 nəfər müəllim fəaliyyət göstərir.

“Fizika-Riyaziyyat” fənn birləşmə komissiyası

Rəhimova Ziba sədrlik edir. Komissiyanın 19 nəfər üzvü var

Avtomobil nəqliyyatı fənn birləşmə komissiyası

Dadaşova Ulduzə sədrlik edir. Kommisiyada 10 müəllim fəaliyyət göstərir

Kimya fənn birləşmə komissiyası

Komissiyasının sədri Samirə Əliyevadır. Komissiyada 13 müəllim fəaliyyət göstərir.

‟Xarici dillər” fənn birləşmə komissiyası

Komissiyasının sədri: Hacıyeva Afət.  Komissiyada iki fənn tədris olunur:  rus dili və ingilis dili.

‟Texniki və texnoloji fənlər” fənn birləşməsi

Fənn birləşmə komissiyasında 13 müəllim fəaliyyət göstərir. Sevda Hacıyeva sədrlik edir.