Kimya fənn birləşmə komissiyası

Komissiyasının sədri Samirə Əliyevadır. Komissiyada 13 müəllim fəaliyyət göstərir.

Categories

Bachelor , Course , Study

Kimya fənn birləşmə komissiyasının sədri 2017-ci ildən Samirə Əliyevadır. Kimya fənn birləşmə komissiyasında 13 müəllim fəaliyyət göstərir.

 1. Əliyeva Samirə Yəhya qızı – Kimya fənn birləşməsinin sədri, magistr
 2. Pirquliyeva Mətanət Səfər qızı – k.e.f.d., dos.SDU-nun nəzdində Sumqayıt Dövlət Texniki Kollecinin direktoru
 3. Binnətova Rəna Məhəmməd qızı – «Qeydiyyat, qiymətləndirmə və monitorinq şöbəsinin müdiri, magistr
 4. Əliyeva Leyla İlqar qızı
 5. Hüseynova Lamiyə Vahid qızı
 6. Bayramova Nailə Xaləddin qızı
 7. Dadaşova Esmira Vaqif qızı. Müəllim. (Maqistr.)
 8. Həsənova Türkanə Oruc qızı
 9. Məmmədova Arzu Səttar qızı
 10. Kərimova Sevda Güloğlan qızı
 11. Mütəllimova Sunay Fərrux qızı
 12. Yuniszadə Ziba Qara qızı
 13. Şirinova Günel Seymur qızı

Kimya fənn birləşmə komissiyasında aşağıdakı fənnlər tədris olunur:

Ümumtəhsil fənləri

 1. Kimya
 2. Biologiya

040562 Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə analitik nəzarət ixtisası üzrə

 1. Ümumi və qeyri-üzvi kimya
 2. Biokimya
 3. Analitik kimya – 1,2
 4. Üzvi kimya – 1,2
 5. Sənaye sahələrinin proses və aparatları
 6. Standartlaşma və sertifikasiya
 7. Bioloji və fizioloji maddələr kimyası – 1,2
 8. Neft kimyası
 9. Analitik nəzarət metodları – 1,2,3
 10. Ərzaq xammalları və məhsullarının təhlükəsizliyi – 1,2
 11. Fiziki və kolloid kimya – 1,2
 12. Əczaçılıq kimyası
 13. Əməyin və ətraf mühitin mühafizəsi
 14. Sahə texnologiyasının əsasları

040580 Ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə ixtisası üzrə:

 1. Analtik kimya və müasir analiz metodları
 2. İstehsal texnologiyasının əsasları
 3. Ümumi ekologiya
 4. Ekoloji kimyanın əsasları – 1,2
 5. Ətraf mühitin mühafizəsi və təbiətdən istifadə – 1,2
 6. Ekoloji monitorinq – 1,2
 7. Ekoloji ekspertiza və ekoloji audit
 8. Torpaqşünaslıq və torpaq mühafizəsi
 9. Bərk, məişət və radioaktiv tullantıların idarə olunması
 10. Sənaye ekologiyası və radioekologiya
 11. Ekoloji mikrobiologiya və biotexnologiyanın əsasları
 12. Bitki və heyvan aləminin ekologiyası
 13. Ekoloji təhlükəsizlik