"İctimai elmlər və tarix" fənn birləşmə komissiyası

"İctimai elmlər və tarix" fənn birləşmə komissiyasına Gəncəliyeva Raifə Cəmaləddin qızı sədrilik edir

Categories

Course , Study

Sumqayıt Dövlət Texniki Kollecinin “İctimai elmlər və tarix” fənn birləşmə komissiyasına Gəncəliyeva Raifə Cəmaləddin qızı sədrilik edir.

Fənn birləşmə komissiyasında 10 müəllim fəaliyyət göstərir:

 1. Gəncəliyeva Raifə Cəmaləddin qızı – fənn birləşməsinin sədri
 2. Feyzullayev İsmayıl Allahverdi oğlu – həmkarlar təşkilatının sədri
 3. Qasımov Samiddin Həmzə oğlu – şöbə müdiri
 4. Piriyeva Səbinə Xeyrulla qızı
 5. Mustafayeva Yaqut Bəyoğlan qızı
 6. Süleymanova Lalə Araslan qızı
 7. Məmmədova Sevinc Bayram qızı
 8. Fərhadova Leyla Comərd qızı
 9. Heydərova Nərmin Əlövsət qızı
 10. Səfərova Kəmalə Nizami qızı

 

Fənn birləşmə komissiyasında aşağıdakı fənlər tədris olunur:

 1. Azərbaycan tarixi
 2. Tarix
 3. İnsan və cəmiyyət
 4. Fiziki coğrafiya
 5. Fəlsəfə, politologiya və sosiologiyanın əsasları
 6. Mülki və əmək hüququ
 7. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları
 8. Avtomobil nəqliyyatının hüququ əsasları
 9. Tətbiqi geodeziya və xəritəyəalma