Mühasibat uçotu fənn birləşmə komissiyası

Sədr: İradə Əliyeva. Komissiyada 14 nəfər müəllim fəaliyyət göstərir.

Categories

Course , Study

Mühasibat uçotu fənn birləşmə komissiyasına 2017-ci ildən İradə Sabir qızı Əliyeva sədr təyin olunmuşdur.

Fənn birləşmə komissiyasında 14 nəfər müəllim fəaliyyət göstərir.

 1. Əliyeva İradə Sabir qızı, sədr
 2. Novruzova Təranə Bərxudar qızı
 3. Rəhimova Gülsabah Vahid qızı
 4. Bağırova Tahirə Hasil qızı
 5. Qəmbərova Xalidə Niyaz qızı
 6. Ağayev Zülfi Dövlət oğlu
 7. Süleymanova Şəfəq Sərdar qızı
 8. Səlimova İlahiyə Sərdar qızı
 9. Fətdayeva Zərxanım Həşim qızı
 10. Mönsümov Rəşid Vəli oğlu
 11. Telliyeva Nailə Nobil qızı
 12. Şükürova Esmira Həsən qızı
 13. Rəhmanova Lalə Rəhman qızı
 14. Rəsulov Vaqif Hafiz oğlu

 

Mühasibat uçotu fənn birləşmə komissiyasında tədris olunan fənnlər:

 1. Mikroiqtisadiyyat
 2. Firmanın iqtisadiyyatı
 3. Menecmentin əsasları
 4. Dövlət büdcəsi
 5. Mühasibat uçotu nəzəriyyəsi
 6. Maliyyə və kredit
 7. Statistika
 8. Pul, kredit, banklar
 9. Sahələr mühasibat uçotu
 10. Audit xidməti və onun təşkili
 11. Maliyyə
 12. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı
 13. Avtomobil nəqliyyatının iqtisadiyyatı
 14. İqtisadi təhlil
 15. İqtisadiyyatın əsasları
 16. Büdcə təşkilatlarının mühasibat uçotu
 17. İqtisadi informasiyanın kompyüterdə işlənməsi
 18. Kompüterləşmənin iqtisadi əsasları
 19. İqtisadiyyatın və idarəetmənin əsasları
 20. Kargüzarlığın təşkili
 21. Azərbaycan iqtisadiyyatı
 22. Metrologiya,standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma
 23. Energetikanın iqtisadiyyatı
 24. Menecment və marketinqin əsasları
 25. Avtomobil nəqliyyatının iqtisadiyyatı və menecmenti