“Fizika-Riyaziyyat” fənn birləşmə komissiyası

Rəhimova Ziba sədrlik edir. Komissiyanın 19 nəfər üzvü var

DOWNLOAD PROCHURE

DURATION:
18 months

Categories

Bachelor , Course , Study

“Fizika-Riyaziyyat” fənn birləşmə komissiyasına 2010-cu ildən kollecin müəllimi Rəhimova Ziba Novruz qızı sədrlik edir. Fənn birləşmə komissiyasının 19 nəfər üzvü var:

 1. Rəhimova Ziba Novruz qızı, sədr
 2. Musayeva Sevda Fərəc qızı, maqistr, şöbə müdiri
 3. Abdullayeva Təranə Məzahir qızı
 4. Bayramova Aysel Alim qızı
 5. Bayramova Sevinc Qadir qızı, qiyabi şöbənin metodisti
 6. Əliyeva Hədiyyə Rəhim qızı
 7. Əsədova Simarə Rasim qızı
 8. Gözəlova Mehriban Yaşar qızı
 9. Həsənzadə Aynurə Məmməd qızı
 10. İmanova Könül Salman qızı
 11. Mehdiyeva Aygün Xələf qızı
 12. Məlikova Yasəmən Qürbət qızı
 13. Mirzəyeva Könül Mirzəcan qızı
 14. Musayeva Ulduzə Fərhad qızı
 15. Namazova Hürü Mikayıl qızı
 16. Salahova Xatirə Vəli qızı
 17. Talıbova Albina Nəbi qızı
 18. İsayeva Sevinc Hidayət qızı
 19. Bəşirova Günel Rayət qızı

Fənn birləşmə komissiyasında 28 fənn tədris olunur:

 1. Cəbr və analizin başlanğıcı
 2. Həndəsə
 3. Fizika
 4. Аstronomiya
 5. İnformatika
 6. Riyaziyyat
 7. Alqoritmik dillər
 8. Коmpyuter şəbəkələrinin proqram təminatı
 9. Riyazi məntiq
 10. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın əsasları
 11. İnternet texnologiyası
 12. Əməliyyat sistemləri
 13. Alqoritmləşdirmənin əsaları və proqramlaşdırma
 14. Tətbiqi informatika
 15. Kompyuterin konstruksiyası və komponovkası
 16. Tətbiqi proqram təminatı
 17. Periferiya qurğuları
 18. İnformasiya sistemlərimdə təhlükəsizliyin təmini
 19. İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası
 20. Sistem proqramlaşdırma
 21. Kompyuterin diaqnostikası və təmiri
 22. Riyazi modelləşdirmə
 23. Kompyuterin arxitekturası
 24. Peşə fəaliyyətində İnformasiya kommunikasiya texnologiyası
 25. Müasir proqramlaşdırma dilləri
 26. Veb proqramlaşdırma
 27. Kompyuter şəbəkələri
 28. Ümumi fizika

Fənn birləşmə komissiyasında 28 fənn tədris olunur:

 1. Cəbr və analizin başlanğıcı
 2. Həndəsə
 3. Fizika
 4. Аstronomiya
 5. İnformatika
 6. Riyaziyyat
 7. Alqoritmik dillər
 8. Коmpyuter şəbəkələrinin proqram təminatı
 9. Riyazi məntiq
 10. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın əsasları
 11. İnternet texnologiyası
 12. Əməliyyat sistemləri
 13. Alqoritmləşdirmənin əsaları və proqramlaşdırma
 14. Tətbiqi informatika
 15. Kompyuterin konstruksiyası və komponovkası
 16. Tətbiqi proqram təminatı
 17. Periferiya qurğuları
 18. İnformasiya sistemlərimdə təhlükəsizliyin təmini
 19. İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası
 20. Sistem proqramlaşdırma
 21. Kompyuterin diaqnostikası və təmiri
 22. Riyazi modelləşdirmə
 23. Kompyuterin arxitekturası
 24. Peşə fəaliyyətində İnformasiya kommunikasiya texnologiyası
 25. Müasir proqramlaşdırma dilləri
 26. Veb proqramlaşdırma
 27. Kompyuter şəbəkələri
 28. Ümumi fizika