“Fizika-Riyaziyyat” fənn birləşmə komissiyasında tədris olunan fənnlər :

“Texniki və texnoloji fənlər” fənn birləşmə komissiyasında tədris olunan fənnlər:

“Ana dili və ədəbiyyat” Fənn birləşmə komissiyasında tədris olunan fənnlər :

Mühasibat uçotu fənn birləşmə komissiyasında tədris olunan fənnlər :

Kimya fənn birləşmə komissiyasında tədris olunan fənnlər:

“Avtomobil nəqliyyatı” fənn birləşmə komissiyasında tədris olunan fənnlər :

“İctimai elmlər və tarix” fənn birləşmə komissiyasında tədris olunan fənnlər :

“Xarici dillər” fənn birləşmə komissiyasında tədris olunan fənn :