Ölkəmizdə gənclər siyasətinin həyata keçirilməsinə nail olmaq, tələbələrin yaradacısı və innovativ potensialının üzrə çıxarılmasını dəstəkləmək, təhsil və məşğulluq məsələlərinə diqqəti artırmaq, hər bir tələbənin respublikamızın içtimai-siyasi, mədəni, sosial, iqtisadi həyatında fəal iştirakını təmin etmək məqsədi ilə SDU-nun nəzdində Sumqayıt Dövlət Texniki Kollecində Tələbə Gənclər Təşkilatı fəaliyyət göstərir. Bu təşkilat tələbənin hüquq və maraqlarını müdafiə edir, asudə vaxtının səmərəli keçirilməsini təşkil edir, tələbələrin arzu, istək və maraq dairələrinə müvafiq mövzularda çoxsaylı tədbirlər və layihələr reallaşdırmaqla həm kollecimizin həm də ölkənin ictimai siyasi həyatında aktiv iştirak edir. Təşkilatın sədri Məmmədova Məhbubə Rasim qızı, Hüseynova Rəna İqbal qızı, Nuriyev Məhəmməd İxtiyar qızı