payızda keçirilən sərbəst iş təqdimatları

payızda keçirilən sərbəst iş təqdimatları

Start

End

Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəzdində Sumqayıt Dövlət Texniki Kollecinin 11 sentyabr 2023-cü il tarixli 01 saylı Pedaqojı Suranın iclasında  kollecdə semestr ərzində  tələbnənin  hər bir fənn üzrə 1 sərbəst iş verməsi, 10 ballıq sistemə əsasən təqdimat formasında qiymətləndirilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir. Təqdimatlarla bağlı nümunələr təqdim edirik.